Takaisin Maaseutunuorten edustajana toimiminen - MTK:n johtokunta ja metsäjohtokunta

Ajankohtaista

Maaseutunuorten edustajana toimiminen - MTK:n johtokunta ja metsäjohtokunta

04.03.2024

Mitä on manuedustajien arki? Mitä pesti antaa - entä vaatii? 

Maaseutunuorten edustustehtävät ovat vaativia. Jokainen edustaja pääsee kuitenkin vuorollaan muokkaamaan tehtävästä näköistään. Painotukset vaihtuvat, mutta vuodesta toiseen maaseutunuoret ovat arvostettuja edustaja ja haluttuja, erityisen kiinnostavia alan puolestapuhujia. Maaseutunuorten edustajissa erityistä on koko kentän puolesta toimiminen, mandaatti muodostuu ikäryhmästä ja tulevaisuuden tekemistä - ei tietystä valinta-alueesta tai tuotantosuunnasta. Tyypillistä maaseutunuorten edustuksille Suomessa on nopea kierto - uudelleenvalintojen sijaan tarjotaan mahdollisimman monelle näitä eturivin paikkoja. 

Maaseutunuorten vaativista edustustehtävistä laaja-alaisin on maaseutunuorten johtokuntaedustajana toimiminen - tällöin "kenttänä" on käytännössä kaikki MTK:n asiat. Tämä edustaja on johtokunnan täysivaltainen jäsen.  Luottamustehtävä on sarjassaan ainutlaatuinen väylä maatalouspolitiikan ja järjestötyön ytimeen - muista Pohjoismaista ei vastaavaa löydy, eikä kampaan ole vastaavaa ainakaan toistaiseksi muista EU-alueen maista tarttunut. Toisin kuin muualla, on MTK:ssa luotettu nuorten edustajaan. Hän on johtokunnan tasa-arvoinen jäsen äänestys- ja puheiokeuksineen. 

Metsäedunvalvontaa kokoava MTK:n metsäjohtokunta on nyt kunnostautunut, myös sinne valitaan syksyllä 2024 ensimmäistä kertaa maaseutunuorille oma täysvaltainen edustaja! 

Lisäksi maaseutunuorilla on mm. edustajia kansainvälisissä tehtävissä. Lisätietoja maaseutunuorten kansainvälisistä tehtävistä: #manutmaailmalla

Maaseutunuorten edustajien valinnat ja kaudet MTK-Keskusliitossa 

MTK:n johtokunnan ja metsäjohtokunnan maaseutunuorten edustajan pestit ovat kolmivuotisia. Valintoja valmistellaan maaseutunuorten syysparlamentissa ja lopulliset kokoonpanot nuijitaan MTK:n syysvaltuuskunnassa.

Kansainvälisten tehtävien kierto perustuu EU-Komission asettamiin reunaehtoihin - yleensä edustukset vaihtuvat kahden vuoden välein. Tällöin normaalitilanteessa tehtäviin on kaikille jäsenille avoin haku. 

Maaseutunuorten edustustehtävien poikkeus on maaseutunuorten valiokunta MTK:n keskusliitossa sikäli, että jokaisen sen jäsenen mandaatti perustuu omaan alueeseen, joskaan ei tuotantosuuntaan. Myös keskusliiton maaseutunuorten valiokunnan kausi on kolmivuotinen. Valintoja tehdään kiertojärjestyksen mukaan siten, että yleensä valiokunnasta vaihtuu kaksi henkilöä kerralla. Kiertojärjestyksen perusteella uutta edustajaa vuonna 2025 alkavalle kaudelle haetaan MTK-Etelä-Pohjanmaan alueelta. 

Maaseutunuorten supervaalivuosi on mahdollisuuksia täynnä. Syysparlamentissa valmistellaan ensimmäistä kertaa yhtä aikaa sekä maaseutunuorten johtokuntaedustajan valintaa että metsäjohtokuntaedustajan valintaa. Lisäksi kuluvana vuonna käydään myös metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit! Vaikuttamisen paikkoja nyt tavallista enemmän jaossa järjestössämme. Kaikkien näistä ehdokasasetteluaika päättyy 2. lokakuuta. 

 

Maaseutunuorten johtokuntaedustaja on täysivaltainen MTK:n johtokunnan (JK) jäsen. Kausi on kolmivuotinen. Perinteisesti maaseutunuorten johtokuntaedustaja on myös toiminut linkkinä MTK:n johtokunnan ja maaseutunuorten valiokunnann välillä. 

MTK:n johtokunta edustaa keskusliittoa ja johtaa sen toimintaa. Se on keskusliiton lakimääräinen edustaja ja toimeenpaneva elin. Johtokunta huolehtii keskusliiton kannanmuodostuksesta ja vastaa yhteydenpidosta muihin järjestöihin sekä viranomaisiin. Johtokunta vastaa siitä, että keskusliiton hallinto ja kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Johtokunta hoitaa kaikkia keskusliiton asioita huolellisesti lain, sääntöjen ja valtuuskunnan päätösten mukaisesti. Johtokunta päättää keskusliiton kiinteän omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta muun huomattavan omaisuuden myynnistä. Johtokunta valitsee keskusliiton toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt.

Maaseutunuorten johtokuntaedustaja edustaa tehtävässä kaikkia maaseutunuoria – tuotantosuuntaan tai alueeseen katsomatta; Tuoden nuorten ja tulevaisuuden tuottajien näkökulmaa järjestön yhteiseen päätöksentekoon ja toimien linkkinä maaseutunuorten ja johtokunnan toiminnan välillä.

Kuka voi hakea?

Sellainen MTK:n jäsen, joka 1.1.2025 on enintään 35-vuotias ja saa oman MTK-liiton tuen ehdokkuudelle. 


 


Maaseutunuorten nykyinen johtokuntaedustaja Susanna Valtonen päivystää maaseutunuorten Instagram- tilillä kertomassa johtokuntaedustajan arjesta - hyödynnä tilaisuus ja kysy kaikesta, mikä askarruttaa pestiin liittyen! Susanna on mm. luvannut avata meille kalenterinsa sisältöä. 

 

Maaseutunuorten metsäjohtokuntaedustaja on tasa-arvoinen ja täysivaltainen MTK:n metsäjohtokunnan jäsen (MJK). Kausi on kolmivuotinen. Metsäjohtokunnassa tehtävänä on edustaa kaikkia nuoria metsänomistajia; Tuoda nuorten ja tulevaisuuden metsänomistajien näkökulmaa järjestön yhteiseen päätöksentekoon ja toimia linkkinä maaseutunuorten, metsänhoitoyhdistysten ja metsäjohtokunnan toiminnan välillä. Metsäjohtokuntaedustaja edustaa metsänomistajia myös MTK-Keskusliiton maaseutunuorten valiokunnassa. 
 

Mitä tehtävä vaatii käytännössä?

- Terv. Mikko Tukeva, maaseutunuorten ensimmäinen metsäjohtokuntaedustaja
MJK kokoustaa noin kerran kuukaudessa pois lukien kesän. Asioita on paljon laidasta asiasta sekä jokaisesta säädöksestä kärryille pääseminen vaatii aktiivisuutta sekä kiinnostusta. Pestin aikana pitää karruttaa ymmärrystä metsäsektorista laajasti mennen puukaupasta hiilensidonta-asetusten kiemuroihin.

Itse työskentely on hyvin paljon tiedoksi saatettavia asioita sekä ajankohtaisiin asioihin kannanottoja, “mitä suomalainen metsänomistaja on tästä mieltä?”. Näillä kannanotoilla evästetään metsäsektorin parissa MTK:n edunvalvonnassa työskenteleviä ammattilaisia. 

Asioihin perehtyminen vaatii aikaa mutta itse ainakin kokenut että kun asiat muutenkin mielenkiinnon kohteita ja tulee luettua niin en ole itse kokenut kaikkea perehtymistä kovin työlääksi. Iso työllistäjä on sitten kyllä kaikki liitännäispaikat joita paikasta tulee. mm. maaseutunuorten valiokunta, maaseutunuorten valiokunta omassa liitossa, mahdolliset työryhmät sekä niiden työskentely, sidosryhmätapaamiset, yhteys omaan sekä suuralueen metsänhoitoyhdistyksiin sekä metsävaltuuskunta. arvioisin matkapäiviä tulevan vuodessa 60-70 joka on jo suhteellisen paljon mutta vähemmän kuin johtokunnalla. kokoukset, tilaisuudet ja tapahtumat ovat pääosin arkena. Ilman liitännäispaikkoja tippuu matkapäivien määrä noin puoleen. 

Korvaus ei vastaa palkkaa tai menetettyä työaikaa.

Luottamustehtävästä ei makseta kuukausikorvausta mutta muuten etuudet ovat hyvät. Ilman niitä ainakaan tavallisen työssäkäyvän olisi vaikeaa sitoutua toimintaan. Matkat ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Yöpymiset korvataan myös, mutta ne pitää olla ennalta tapauskohtaisesti sovittuja. Kokouspalkkio korvaa ainakin kokouksissa menneen ajan, mutta pitää huomioida että iso osa tilaisuuksista on muita kuin kokouspalkkioihin oikeuttavia tilaisuuksia. Kokouspäiviltä on oikeutettu MTK:n vuosittain määrittämään lomituskorvaukseen (kotieläintilat).


Mitä tästä saa itselle?

Koulun, jolla pääsee suoraan suomalaisen metsävaikuttamisen kovaan ytimeen. MTK sekä MHY koko suomen laajuudelta tulee varmasti tutuksi. Nuoria kuunnellaan metsäpuolella hyvin. Tärkeää on olla valmistautunut ja aktiivinen, jotta voi itsekin tuoda nuorten metsänomistajien näkemyksiä asioihin. 

Kuka voi hakea maaseutunuorten metsäjohtokuntaedustajaksi?

MTK:n jäsenenä olevan metsänhoitoyhdistyksen jäsen, joka 1.1.2025 on enintään 35-vuotias ja joka saa oman metsänhoitoyhdistyksen tuen ehdokkuudelle.